4756000820012908

DOSTAWA

 1. Koszty dostawy: sklep oferuje wysyłkę w obszarze Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Koszty wysyłki: przedpłata 15PLN, za pobraniem 25 PLN.
 2. Wysyłka jest realizowana w ciągu 24 godzin po złożeniu i opłaceniu całości zamówienia. Większość przesyłek na terenie Polski dostarczana jest do klienta następnego dnia po przekazaniu firmie kurierskiej. W przypadku wystąpienia trudności niezależnych od nas, prosimy o kontakt z firmą kurierską.
 3. Dostawa zamówień realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 4. Koszt wysyłki zagranicznej jest stały i wynosi 70PLN, jednakże sklep zastrzega sobie prawo do zmiany stawki w przypadku znacznego przekroczenia realnej sumy kosztów.
 5. Realizacja zamówienia zagranicznego następuje po wpływie środków na konto sprzedawcy.
 6. W przypadku dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów może ulec odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych. Opłaty celne ponosi kupujący.

PŁATNOŚĆ

 1. Sklep oferuje następujące metody płatności:
 • pobranie (płacąc gotówką w momencie odbioru zamówienia)
 • bank on-line
 • karta płatnicza
 • PayPal
 • przedpłata na konto:
  PLN 72 1140 2004 0000 3002 7493 9262, IBAN: PL72 1140 2004 0000 3002 7493 9262 EURO 70 1140 2004 0000 3712 0315 5041 IBAN: PL70 1140 2004 0000 3712 0315 5041 USD 48 1140 2004 0000 3912 0415 8804 IBAN: PL48 1140 2004 0000 3912 0415 8804 ADRES BANKU: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 SWIFT: BREXPLPWMBK NAZWA FIRMY: HVINYL HUBERT WIŚNIEWSKI ul. Zwycięstwa 48, 05-126 NIEPORĘT

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres hubert@borgwarnershop.com).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w przypadku gdy sklep poniósł koszt uzyskania płatności, zwrot zostanie o nie pomniejszony.
 5. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
 6. Proszę odesłać rzecz niezwłocznie na adres: HVINYL HUBERT WIŚNIEWSKI ul. Zwycięstwa 48, 05-126 NIEPORĘT a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 7. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Produkty używane, zużyte, uszkodzone nie podlegają prawu zwrotu.
 9. Prosimy także o przesłanie wraz z towarem dowodu zakupu (faktura lub paragon), co usprawni procedurę zwrotu towaru.

REKLAMACJE ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI

 1. Firma hVinyl Hubert Wiśniewski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres hubert@borgwarnershop.com. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o takim naruszeniu, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym terminie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Firma hVinyl Hubert Wiśniewski nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 4. Prosimy o zwracanie produktów na adres: HVINYL HUBERT WIŚNIEWSKI ul. Zwycięstwa 48, 05-126 NIEPORĘT.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą hVinyl Hubert Wiśniewski, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem e-mail: hubert@borgwarnershop.com