Pliki cookies (ciasteczka) to pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze strony www.borgwarnershop.com Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyśpiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W dowolnym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane, zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na www.borgwarnershop.com Niektóre podstrony w ramach strony www.borgwarnershop.com oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników www.borgwarnershop.com. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Dane zbierane podczas rejestracji i dokonywania zakupów:
Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem strony www.borgwarnershop.com oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na naszej stronie:
1) imię i nazwisko
2) adres rozliczeniowy
3) adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres rozliczeniowy
4) adres poczty elektronicznej
5) numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach sklepu. Ponadto, sklep internetowy może zbierać od użytkowników daty urodzin w celu przesyłania życzeń wraz ze specjalnymi ofertami zakupowymi. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać ze wskazanych powyżej możliwości.

Newsletter
Za Państwa zgodą, na podany przez Państwa adres e-mail będą wysyłane e-maile z promocjami, życzeniami lub informacjami o produktach BORGWARNER. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania w stosunku do klientów, takich jak np. firmy kurierskie, czy operatorzy systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony www.borgwarnershop.com w celu ochrony Państwa danych, w szczególności szyfrowanie przesyłanych danych SSL podczas rejestracji, logowania, edycji swoich danych, które zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do strony i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na www.borgwarnershop.com W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze strony.

DANE UŻYTKOWNIKÓW
Państwa dane mogą być edytowane w każdym momencie po zalogowaniu w sklepie internetowym podając swój login i hasło. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

INNE PODMIOTY
W ramach strony www.borgwarnershop.com mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony www.borgwarnershop.com i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.